BSO Monito's Club

Aanmelden

Monito´s club, de club waar je bij wil horen

BSO Monito’s Club
Buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar tot 13 jaar.

De tijd die de kinderen doorbrengen op de BSO is vrije tijd. In de ruimtes heerst een huiselijke sfeer met vertrouwde gezichten waar de kinderen na een drukke schooldag kunnen bijkomen, kunnen spelen en huiswerk kunnen maken.

Iedere dag is anders bij Monito’s Club. De ruimte die de vorige dag nog een prinsessenkasteel was zit opeens vol met draken en ook in het laboratorium kunnen allerlei verschillende experimenten uitgevoerd worden. Gewoon lekker een boek lezen in de relax hoek, knutselen, verkleden of lekker buiten spelen. Regelmatig spelen de kinderen ook in de binnenspeeltuin op de beneden verdieping.

De kinderen worden opgevangen in een groep met een vast team van professionele en enthousiaste medewerkers. Zij staan borg voor een verantwoord pedagogisch klimaat.

Wil je een kijkje komen nemen?

Rondleiding aanvragen

Neem contact op

Direct inschrijven

Reguliere opvang BSO

We werken bij de reguliere opvang met pakket prijzen. Het voordeel hiervan is dat we de uurprijs laag kunnen houden en er weinig schommelingen zijn met de kinderopvang toeslag. Voor de belastingdienst rekenen we de pakketprijs terug naar een aantal uren.
De afname is altijd vanaf het moment dat de eerste school uit is tot 19:30 uur. Haal je het kind voor 17:30 op dan spaar je automatisch de uren van 17:30 tot 19:30 op om in te zetten tijdens studiedagen of een dag extra opvang.

Tussen 17:30 en 18:00 uur kunnen er geen kinderen worden opgehaald, we zijn dan aan het eten.

Rekenvoorbeeld 2 dagen naschool op maandag en dinsdag + 2 vakantiedagen
€536,92
Maximale vergoeding kinderopvangtoeslag:
€ 447,14
Eigen bijdrage bij maximale kinderopvangtoeslag:
€ 89,78

Flexibele opvang

Op onregelmatige momenten opvang nodig? Ook dat is mogelijk bij Monito’s Club. We rekenen een gehele middag wat voor de belastingdienst terug gerekend wordt naar een aantal uren. Er is geen minimale afname per week, dagdelen in plannen kan via de Bitcare app.

Kosten per middag:
Maandag, dinsdag, donderdag , vrijdag €56,81
woensdag € 77,48
Over deze bedragen kun je kinderopvang toeslag aanvragen waarbij dit de maximale vergoeding is:
Maandag, dinsdag, donderdag , vrijdag €42,46
woensdag € 57,,90
De eigen bijdragen is dan:
Maandag, dinsdag, donderdag , vrijdag €14,35
woensdag € 19,58

Voorschoolse opvang

( Zijn jullie opzoek naar voorschoolse opvang, dit kan in combinatie met reguliere opvang maar kan ook zonder.

Als je het incidenteel nodig hebt en je hebt een contract voor reguliere BSO bij ons, vraag aan ons of het mogelijk is op die dag en zoja dan kun je daar je opgespaarde credit uren voor inzetten.

Heb je geen regulier BSO contract maar een flexibel contract? Dan kun je ook contact met ons opnemen of zelf de aanvraag doen via de Bitcare app, we rekenen 1,5 uur per keer.

Het is ook mogelijk om een VSO ( voor schoolse opvang) contract af te sluiten. Het voordeel ten opzichte van een flexibel contract is het lagere uurtarief wat we hierbij hanteren. We hebben dan wel een minimale afname van 2 ochtenden in de week. Je kunt dit flexibel inzetten. Week 1 bv. alleen de maandag, week 2 bv. maandag dinsdag donderdag.

Rekenvoorbeeld 2 dagen voorschool op maandag en dinsdag zonder vakantieopvang)
€111,24
Maximale vergoeding kinderopvangtoeslag:
€ 94,20
Eigen bijdrage bij maximale kinderopvangtoeslag:
€ 17,04

 

 

 

Over ons

Monito’s Club

Buitenschoolse opvang Monito’s Club, gevestigd aan de Sint Josephstraat 93 in Dongen. De combinatie van ingerichte thema kamers, binnen speelgelegenheid en gezellige tuin zorgen voor een aangename plek voor jullie zoon of dochter.

Iedere vakantie worden er allerlei activiteiten georganiseerd waardoor de kinderen zich in de vakantieperiode ook niet hoeven te vervelen.

Monito’s Club is aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang.

Openingstijden

De buitenschoolse opvang is geopend, wanneer de scholen gesloten zijn, uitgezonderd de weekenden en op officiële feestdagen.
De reguliere openingstijden zijn:
Voor schooltijd vanaf 07:00 tot 08:30, basisschool Achterberg brengen we te voet. De andere scholen met de bakfiets.
Na schooltijd vanaf einde schooltijd (per school verschillend) tot 19:30 uur. We rekenen per dagdeel, voor de belastingdienst rekenen we dit terug naar een aantal uren.
Op vrijdagen bieden we de hele dag opvang aan, aan kinderen welke naar school gaan maar op vrijdag nog vrij zijn van school (groep 1 & 2)
In vakantieweken vanaf 07:00 uur tot 19:30 uur.
Op vrije studiedagen vanaf 7.00 uur tot de reguliere opvangtijd weer ingaat.

We halen kinderen op vanaf:
Basisschool Achterberg
Basisschool Heilig Hart
Basisschool Sint Jan
Basisschool Biezenkring
Basisschool Westerkim
Basisschool Anspach

 

Missie en Visie Monito’s Club

Missie BSO Monito’s Club

We vangen kinderen op in een veilige en gezonde kleinschalige BSO omgeving met veel aandacht en respect voor de natuur, dieren, de fysieke en emotionele ruimte van ieder individu ( kind, de ouder en medewerker) in de positieve zin, vanuit een niet (ver en voor ) oordelende benadering.

Dit doen we door:
✅ Kinderen af te schermen van grote risico’s zonder dat hun eigen ontdekkingsvaardigheden, die erg belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind, geremd worden.

✅Kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s

✅Kinderen uit te dagen en te prikkelingen in de ontwikkeling in het er volledig mogen zijn. We proberen kinderen aan te leren hoe we veilig kunnen spelen, leren en ontdekken, hierbij vinden we het heel belangrijk dat de kinderen op hun eigen manier en eigen niveau leren rekening te houden met andere kinderen. Welk gedrag van kinderen is acceptabel en welk risico zijn we bereid te aanvaarden.

Visie op veiligheid en gezondheid

Onze visie staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit passie en vanuit waar we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen.

Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen daarvan een zeer belangrijk onderdeel.

Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles.

Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen.

De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn:
✅Het bewustzijn van mogelijke risico’s en de omgang hiermee in de dagelijkse praktijk.
✅Het voeren van een goed beleid op grote risico’s.
✅Het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen. Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Het complete beleidsplan Veiligheid en gezondheid en onze pedagogische visie en beleid zijn altijd ter inzage aanwezig op de BSO.

Via onderstaande link kun je onze GGD rapporten inzien en diverse formulieren.

Klachtenregeling

Voordat de procedure beschreven wordt, volgt hier eerst een omschrijving van de term klacht:

Klacht

“Een klacht is een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een gebruiker over een gedraging van de kinderopvangorganisatie of van één van haar medewerkers tegenover een gebruiker”.

Elke klacht of uiting van ongenoegen wordt vastgelegd op een intern verbeterformulier.